fbpx
  • Artistike Zadrima në Televizionin Kombëtar TopChannel

    Me datë 26 Janar 2019 pranë Qendres te Artizanatit Lezhë ndodheshin telekamerat e televizionit TopChannel me operatoren Kristiana Pemaj të cilat dokumentuan ambientet dhe punën e Qendrës. Gjatë transmetitit u fol per kostumet kombetare që Qendra jonë konfeksionon si dhe për zejtarine dhe punën e tezgjahut. E intervistuar, Z.nj Tereze Gega, administruese dhe inisiatore e […]

  • kursi prane Artistike Zadrima

    Perfundoi projekti ne Artistike Zadrima

    Perfundon kursi "Promovimi i gruas dhe mikrondërmarrjeve femerore në veri të Shqipërisë" Në periudhën Korrik  2016 - Shtator 2018, Qendra e Artizanatit, në bashkëpunim me Caritasin Dioqezan Lezhë dhe shoqatën Italiane VIDES kanë zbatuar projektin "Promovimi i gruas dhe mikrondërmarrjeve femerore në veri të Shqipërisë" Projekti është financuar nga CEI (Konferenca Episkopale Italiane), ku gjatë [...]